Hoe gebruik je ‘echter’ in een zin

Meest recente posts

Wat is microcopy

First things first. What the *** is microcopy? Goede vraag! Ik wist het ook niet voordat ik vorig jaar deelnam aan de training UX Copywriting.

Lees verder »

Wat of dat?

Dat en wat, ze lijken zo op elkaar, maar toch kun je ze niet zomaar door elkaar in een zin gebruiken. WAT?! Ja, dat dus!⁠

Lees verder »

En dan is het nu tijd voor het intrigerende verhaal over Echter en de Komma. ⁠

Het ‘dingetje’ met ‘echter’ is, dat het vaak verkeerd wordt gebruikt in een zin. Niet zo zeer wat betreft betekenis, maar meer qua zinsopbouw. Waar ‘echter’ in een zin wordt geplaatst, heeft namelijk invloed op de woordvolgorde in een zin. ⁠

‘Echter’ kan op twee plaatsen in een zin worden gebruikt: aan het begin van een zin en in het midden van een zin. ⁠

Aan het begin van de zin wordt ‘echter’ gevolgd door een komma. Waar het vaak mis gaat, is dat men ‘echter’ vóór de persoonsvorm zet.

Voorbeeld
Echter, wezen de resultaten iets anders uit.”

Dit is onjuist.

De juiste volgorde is:
echter > onderwerp > persoonsvorm. ⁠

Echter, de resultaten wezen iets anders uit.⁠”
(‘De resultaten’ is hier het onderwerp, ‘wezen uit’ de persoonsvorm.)⁠

Wanneer je ‘echter’ in het midden van een zin gebruikt, staat het meestal na de persoonsvorm. In dit geval hoeft er geen komma achter. Bovendien maakt het de zin iets minder formeel wanneer je ‘echter’ in het midden plaatst dan wanneer je de zin ermee laat beginnen. ⁠

Voorbeeld
Het heeft echter geen zin, het is al te laat. ⁠”
(‘Heeft’ is hier de persoonsvorm.) ⁠

⭐️ TIP VAN DE REDACTIE: twijfel je of je zin met ‘echter’ klopt? Zet ‘echter’ dan in het midden van de zin, of vervang ‘echter’ door een ander woord. Synoniemen voor ‘echter’ zijn: maar, doch, toch, evenwel, nochtans, niettemin, desniettemin, desalniettemin, desondanks, alevel, intussen, ondertussen.